• Al 15 jaar dé vergelijker van telefoons en abonnementen!
Home Disclaimer

DisclaimerAlgemeen
Toegang tot en gebruik van de website GSMacties.nl is onderworpen aan onderstaande voorwaarden. Gebruik van de Websites betekent de volledige aanvaarding van en instemming met deze voorwaarden. GSMacties.nl is een creatie van YoungMinded BV en is ondergebracht in zusterorganisatie YM Telecom BV.

Doel
GSMacties.nl geeft een overzicht van de acties van gsm shops op het internet. Centraal doel van GSMacties.nl is om de Nederlandse consument te helpen in zijn zoektocht naar een passend gsm abonnement met de daaraan gekoppelde gsm. GSMacties.nl probeert hierbinnen een zo breed en duidelijk mogelijk overzicht te geven. GSMacties kan echter niet garanderen dat de aard en inhoud van de aangeboden informatie consistent juist zijn, maar doet er alles aan om alle gegevens correct en up-to-date te houden.

Aansprakelijkheid
GSMacties.nl op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade, direct dan wel indirect, die de bezoeker c.q. gebruiker van de Websites en/of derden ondervinden als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van de Website en/of als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van de websites verbonden aan de websites van GSMacties.nl.

Eigendomsrechten
De website www.gsmacties.nl is eigendom van YoungMinded BV. Alle auteursrechten en andere rechten van intellectueel eigendom op de inhoud van de websites, waartoe ook tekst, vormgeving, beelden, logo's en geluiden zijn eigendom van YoungMinded of haar licentiegevers. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van YoungMinded mogen deze gegevens niet worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook. Tevens is het niet toegestaan deze gegevens op te slaan in een geautoriseerd (gegevens) bestand.

Koppeling naar websites van derden
GSMacties.nl draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de websites die gelinkt zijn van of naar onze websites, noch voor de informatie, software, producten en services die op of via deze sites te verkrijgen zijn. Een link naar een andere site is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker. GSMacties.nl aanvaardt dienaangaande dan ook geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. Wij raden aan om na een doorverwijzing altijd alle gegevens van uw bestelling te controleren voordat u de bestelling plaatst bij de betreffende webshop.

Gedragscode adverteerders
Indien een adverteerder een cookie, pixel of andere technologie toevoegt aan materiaal dat GSMacties.nl op haar website publiceert, dient deze adverteerder zich te houden aan de ter zake van toepassing zijnde wetgeving, gedragscodes en andere vormen van zelfregulering, alsmede aan de eventueel nader door GSMacties.nl daaraan gestelde regels.

Privacy
Alle door de gebruiker aan GSMacties.nl verstrekte gegevens zullen als vertrouwelijke informatie worden beschouwd en, tenzij expliciet anders kenbaar wordt gemaakt, niet door GSMacties.nl aan derden worden bekendgemaakt, behoudens indien dit bij wet is vereist of door de justitiële autoriteiten wordt verlangd.

Toepasselijk recht
Deze voorwaarden, alsmede geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met de voorwaarden, worden beheerst door Nederlands recht. Dergelijke geschillen en vorderingen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

Wijzigingen van deze voorwaarden
GSMacties.nl behoudt zich het recht voor om de voorwaarden waaronder de websites worden aangeboden zonder nadere kennisgeving te wijzigen. Deze wijzigingen zullen direct na het plaatsen ervan op de websites van kracht zijn.Waarom wordt deze melding getoond?
Bestel je een telefoon met abonnement, dan bestaan je maandlasten uit twee delen: de toestelbundel en het abonnement. Als het totaalbedrag van de toestelbundel (contractduur x toestelbundel) hoger is dan 250 euro, dan is er sprake van een telefoonkrediet. De provider zal in dat geval beoordelen of je de maandlasten kunt dragen en het krediet wordt geregistreerd bij het BKR.

Wil je geen BKR-registratie, kies dan in de filters voor 'Geen BKR'. We zorgen er dan voor dat het telefoonkrediet onder de 250 euro blijft. In kosten scheelt dit niets of vrijwel niets: de eenmalige bijbetaling kan wat hoger zijn, maar de maandlasten zijn dan juist lager. Meer over het telefoonkrediet