45% van de Nederlanders deelt gezondheidsdata met zorgverzekeraar

Ongeveer de helft van alle Nederlandse smartphone gebruikers delen hun activiteiten en gezondheidsdata met hun Zorgverzekeraar. Hetgeen dat hier tegenover staat is een lagere zorgpremie.

Multiscope heeft hier namelijk een marktonderzoek naar gedaan en heeft dit afgelegd onder 6000 Nederlandse smartphone gebruikers. Een derde van de Nederlanders registreert de data via wearables en apps.

Jongeren

Vooral jongeren van 18 tot 35 jaar met een laag inkomen maken hier gebruik van. 45% van alle jongeren uit het onderzoek geeft aan deze data te willen delen. Wanneer Multicope naar de lagere inkomens in z’n algemeen kijkt zit dat resultaat op 51% van de respondenten.

Werkgevers en derden

30% van de respondenten is tevens bereid om de date te delen met hun werkgever of andere commerciële organisaties. 16% is bereid om data te delen in ruil voor korting of producten.

Bescherming van persoonsgegevens

In Nederland is er de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Deze wet voorkomt dat werkgevers de informatie van werknemers mogen verwerken. De wet geeft namelijk aan, dat werknemers financieel afhankelijk zijn van hun werkgever. In de ogen van de wet is dit geen vrije toestemming.


Tags: , ,